Ministerstvo zemědělství připravilo pro zemědělce kalkulačku pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+. Zdarma si ji můžete stáhnout z webu Agronavigátor v sekci Dotace – Kalkulačka provozních podpor SZP-CZ 2023+.

„Kalkulačka pomůže zemědělcům připravit se na změny v novém programovém období Společné zemědělské politiky. Na redistributivní platbu, tedy platbu na prvních 150 hektarů zemědělského podniku, půjde nově 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby. Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Do kalkulačky si uživatel zadá plochy v hektarech nebo v počtu dobytčích jednotek pro jednotlivé typy dotací (intervence). Znásobením těchto ploch či jednotek a sazeb jednotlivých dotačních titulů pak zjistí předpokládanou částku provozních podpor, jako je základní plošná platba, redistributivní platba, ekoschémata, mladý zemědělec, VCS – dobrovolně vázaná podpora (I.pilíř) a ANC platby, agro-environmentální a klimatická opatření, ekologické zemědělství, Natura 2000, dobré životní podmínky zvířat a plošná opatření v lesích (II. pilíř).

Nástroj nezahrnuje národní dotace, kde se nebude měnit jejich struktura a výše plateb, projektované podpory z investičních intervencí a také dotační tituly z oblasti antimikrobik vzhledem k závislosti sazby na provedených laboratorních výsledcích.

[převzato z TZ Ministerstva zemědělství]