Zlínský kraj bude znovu rozdělovat kotlíkové dotace. V rámci nich podpoří výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Dotace se zaměří na seniory a domácnosti s nižšími příjmy, tedy domácnosti, které měly v roce 2020 na jednoho člena průměrný čistý příjem maximálně 170 900 Kč (tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc). Dotace žadatelům pokryje až 95 % nákladů. Celková výše podpory se bude odvozovat od typu pořízeného zdroje vytápění.

Od 1. září 2024 začne platit zákaz vytápění kotli, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Každému, kdo do tohoto data nestihne kotel vyměnit nebo aspoň požádat o dotaci, hrozí v případě kontroly z úřadů pokuta. Od října minulého roku proto radíme všem zájemcům o výměnu kotle a pomáháme s vyplňováním tzv. předžádostí. Bezplatnou pomoc nabízíme i v případě vyplnění „ostrých“ žádostí, které začne kraj přijímat v průběhu jara 2022. Podrobnější informace zveřejníme na webu MAS, jakmile budou ze strany Zlínského kraje známy. 

Na co je možné požádat

  • kotel na biomasu (dotace max. 130 000 Kč)
  • tepelné čerpadlo (dotace max. 180 000 Kč)
  • plynový kondenzační kotel (dotace max. 100 000 Kč) – jen pokud už je výměna hotová nebo kotel byl/bude objednán v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022
  • dále stavební práce a služby spojené s realizací výměny, úprava komína a topení, uvedení do provozu, projektová dokumentace