MAS Hříběcí hory nabízí svou pomoc při zpracování Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu z Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje. Pokud jste již obdrželi uzavřenou smlouvu a máte po realizaci výměny kotle, od 15. 3. 2023 můžete předkládat Závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu vč. povinných příloh poštou nebo osobně.

Kontaktní osobou za MAS Hříběcí hory je Ing. Marcela Kubíčková, telefon 734 435 218