Hřbitovní areál, nacházející se v severovýchodní části obce Střílky, má v českém prostředí jistou proslulost. Patří mezi významné barokní památky – architektura a sochařská výzdoba hřbitova pocházejí z třicátých a čtyřicátých let 18. století – zároveň však platí, že dnešní podoba výzdoby tohoto místa představuje jen torzo původně zamýšleného celku.

O hřbitově ve Střílkách byla napsána řada odborných textů, scházelo však ucelené pojednání, jež by hřbitov uchopilo z více úhlů pohledu a z pozic umělecko- i kulturněhistorických. To mění kniha Hřbitov ve Střílkách – Příběhy barokního torza. Záměrem publikace je do jisté míry navázat na objevné a v mnoha ohledech doposud nepřekonané texty zesnulého profesora Miloše Stehlíka, který věnoval tomuto místu velkou část své profesní kariéry.

První část publikace nabízí uměleckohistorický, stylově-interpretační způsob uchopení tématu, a to prostřednictvím nepublikované Stehlíkovy studie z padesátých let, upravené a doplněné jím samým o poznámky k architektonickému dílu Ignáce Josefa Cyraniho a k tvorbě sochaře Bohumíra Fritsche. Druhá, rozsáhlejší část knihy představuje další variantu možného zpracování látky, konkrétně z pohledu historie umění a kulturní historie.

Kniha vyšla v roce 2021 v nákladu Národního památkového ústavu (NPÚ). Za 570 Kč si ji můžete koupit buďto v e-shopu NPÚ, nebo po předchozí domluvě v sídle kroměřížského pracoviště NPÚ.