Od 23. 2. 2022 má MAS Hříběcí hory vyhlášenou 8. výzvu v Programu rovzoje venkova. Příjem žádostí přes Portál farmáře byl spuštěn od 24. 2. 2022 do 11. 4. 2022.

Oblasti, ve kterých můžete předkládat své žádosti:

  • Fiche č. 2 – Podpora zemědělců a produkce z farem
  • Fiche č. 4 – Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání
  • Fiche č. 9 – Základní služby a obnova vescnic

V rámci výzvy pro vás připravujeme tři semináře:

  • 8. 3. 2022 od 9:00 na zámku ve Zborovicích – určeno pro: obce, školy
  • 8. 3. 2022 od 16:00 na zámku ve Zborovicích – určeno pro: spolky, církve, nadace
  • 10. 3. 2022 od 13:00 na zámku ve Zborovicích – určeno pro: podnikatel, OSVČ, zpracovatele zemědělské produkce

Kontaktní údaje pro konzultace projektových záměrů na MAS: Ing. Lenka Svozilová, E-mail: lenka.svozilova@hribecihory.cz, Tel: +420 739 517 899

Podrobnosti k aktuálně vyhlášené výzvě, včetně povinných dokumentů a pozvánek najdete zde: http://www.hribecihory.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/prv/