Přidáváme článek pedagogů ze ZŠ a MŠ Střílky, který může sloužit jiným školám k inspiraci.

Nová situace, nová výzva

Naše malá venkovská škola ve Střílkách se dokázala vypořádat se situací díky své předchozí, aktivní práci a projektům, díky nimž získala nadstandardní vybavení a pedagogickou průpravu formou týmových školení. Díky spojení všech těchto atributů jsme mohli odstartovat pro mnohé školy nedosažitelné online vzdělávání.

Na začátku jsme řešili legislativu, rychle zadávali žákům práci typu: doplň cvičení na straně, přečti si článek a odpověz na otázky, napiš, opiš, přepiš…

Každým dalším dnem bylo zřejmé, že děti zůstanou doma déle, než jsme si v den uzavření škol uměli vůbec představit. Začaly bouřlivé diskuze, co dál. Jak pomoci rodičům, kteří se ze dne na den stali průvodci ve vzdělávání svých dětí bez možnosti volby, bez znalosti metodiky. Vnímali jsme stále silněji potřebu neztratit osobní kontakt se svými žáky. Po zhodnocení všech pro a proti jsme se domluvili, že to zkusíme. Budeme učit online od 1. do 9. ročníku. Výuku jsme podpořili nákupem interaktivních učebnic – multilicencí. Tyto učebnice by pro naši školu stály okolo 400 tisíc, ale nakladatelství Fraus je nyní, v době karantény, nabízí zdarma.

Rozhodnutí jít touto cestou s sebou přineslo spoustu úkolů. Všem žákům 1.stupně jsme museli založit účty u Microstoftu, aby žáci mohli pracovat v prostředí Teams. Zavolali jsme s malými obavami rodičům, jak jsme se rozhodli a co je pro náš plán důležité připravit – založení účtů, seznámení s aplikací Teams, instalace čtečky Flexibooks a následné stažení on-line učebnic, abychom s nimi mohli pracovat. Setkali jsme se u rodičů s otevřenou náručí a radostí, náš nápad přijali téměř jásavě.

Realita nás však stála hodně energie a úsilí. Ne všichni rodiče jsou digitálně zdatní a trvalo i hodinu a půl, než jsme se dopracovali ke zdárnému výsledku.

Žáci 2. stupně již účty mají a úspěšně zvládli instalaci čtečky Flexibooks i stažení učebnic.

Co s žáky, kteří nemají potřebné zařízení?  Půjčíme jim je. A tak jsme oproti smlouvě půjčili 15% žákům školní tablet, aby měli všichni rovné podmínky.

Po pěti dnech usilovné práce, učení se novým dovednostem, telefonování, nastavování, jsme přípravy úspěšně zvládli. Začínáme s on-line výukou napříč všemi ročníky a všemi předměty (kromě výchov). Rozvrhli jsme hodiny tak, abychom se nekřížili vzájemně a neblokovali výuku ČT 2 – UčíTelka, která je také smysluplným doplňkem výuky.

Po dvou týdnech bez žáků ve škole, vyčerpaní, s hlavou jako „medicinbal“ po všech těch „zadávacích úkolech“ nám bylo odměnou vidět se se svými žáky. Pro žáky bylo zase odměnou být součástí třídního kolektivu a právě o to nám šlo. Byla to vzpruha, kterou jsme už nutně potřebovali.

Novou výzvu jsme zvládli, se žáky se učíme dál a baví nás to!

Tým pedagogických pracovníků ZŠ Střílky