Společnosti Alpha Solar systems s.r.o. a Národní dotační centrum s.r.o. záměrně vyvolávají v zájemcích o dotace klamný dojem, že jsou oprávněny jako zástupci Státního fondu životního prostředí ČR nabízet podporu z programu pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light.

Upozorňujeme žadatele, že společnosti Alpha Solar systems s.r.o. ani Národní dotační centrum s.r.o. nepatří mezi registrované poradce programu NZÚ Light, nejsou Fondem oprávněny poskytovat poradenství k tomuto programu ani používat ve svých materiálech logo SFŽP ČR či jakýmkoliv jiným způsobem navozovat zdání akreditované spolupráce s Fondem, jak to činí ve svých propagačních materiálech a smlouvách o zhotovení díla. Fond se již v té věci obrátil na příslušné orgány.

Zájemcům o dotaci NZÚ Light je k dispozici široká síť registrovaných poradců, mezi které patří i poradci v naší MAS, kteří bezplatně poradí s výběrem podporovaných opatření i s podáním žádosti a poskytnou veškeré informace k programu. Upozorňujeme, že pouze tito poradci jsou oprávněni zpracovat odborný posudek a závěrečnou zprávu, které jsou nezbytné k podání žádosti o dotaci.

Vyzýváme současně žadatele k obezřetnosti při výběru realizační firmy na renovaci domu. Nedoporučujeme uzavírat smlouvy zahrnující nevýhodné obchodní podmínky psané drobným textem na několika stranách, zahrnující mj. vysoké zálohové platby a vysoké pokuty při odstoupení od smlouvy. Na webu programu Nová zelená úsporám v sekci Rady a tipy zveřejňují spotřebitelská desatera, která domácnostem poskytnou vodítko, jak postupovat při výběru dodavatelů a na co si dát pozor při realizaci vybraných opatření.