Zvyšování úrovně výuky v mateřských a základních školách, podpora učitelů, výměna zkušeností, usnadnění spolupráce mezi školami, jejich zřizovateli, žáky, rodiči a vlastně všemi, kteří mají ke vzdělávání blízko. Nejen to se děje v projektu MAP (místní akční plán). Ten v Hříběcích horách běží od roku 2016. Nejedná se však o jeden dlouhodobý projekt, momentálně pracujeme již na třetím. Každý z nich byl trochu jiný, ať už ve svém rozsahu, rozpočtem nebo aktivitami. Pokaždé se na něm však kromě naší MAS podílela i MAS Jižní Haná a město Kroměříž. Spolu s nimi se nám podařilo podpořit regionální školství téměř 17 miliony. Dalších 2,3 milionů máme připraveno do listopadu 2023, kdy třetí projekt končí.

Jeho hlavní náplní je aktualizace dokumentace, vyhodnocování přínosů spolupráce a plánování dalších činností. Obrovský díl práce při tom odvádějí pracovní skupiny složené z odborníků z místních škol. I díky nim můžeme naplno využít zdejší potenciál a plánovat aktivity šité na míru všem, kdo se na vzdělávání v Hříběcích horách podílí.

Projekty MAP fungují po celé republice. Aktuálně je jich přes 250, ten náš můžete sledovat na www.mapkm.cz nebo na facebooku MAP ORP Kroměříž.  Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž III. je spolufinancován Evropskou unií (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022989).