Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo 15. kolo příjmu žádostí o dotaci. Příjem probíhá od úterý 4. října 2022 do úterý 25. října 2022 do 18 hodin.

V aktuálním kole příjmu žádostí hodlá MZe rozdělit více než 700 milionů, které budou směřovat zejména na investice do lesů a dřevozpracujících provozoven. Menší část financí pak poputuje do informačních a vzdělávacích akcí nebo na nezemědělské podnikání:

1.1.1Vzdělávací akce40 000 000 Kč
1.2.1Informační akce15 000 000 Kč
6.4.1Investice do nezemědělských činností12 000 000 Kč
8.4.1Obnova lesních porostů po kalamitách165 000 000 Kč
8.5.1Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin22 000 000 Kč
8.6.1Technika a technologie pro lesní hospodářství396 000 000 Kč
8.6.2Technické vybavení dřevozpracujících provozoven80 000 000 Kč

Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 15. kolo příjmu žádostí, informace k vyplňování formuláře žádosti jsou uvedeny v instruktážních listech. Oba dokumenty jsou dostupny na stránkách ministerstva.