Nadace Via ve spolupráci s Českou spořitelnou nabízí až půl milionu na přeměnu veřejného prostoru těm, kdo chtějí propojit místní lidi, neziskovky, firmy a instituce. Obce do 5000 obyvatel nebo neziskové organizace mohou zažádat o grant v rámci programu Dokážeme víc, který podporuje sousedské projekty.

Žádost je možné podat od 16. ledna do 13. března 2023, na realizaci budou vybrané projekty mít 18 měsíců.  

Bližší informace o programu včetně hodnoticích kritérií a harmonogramu najdete na https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/granty-500