Vydáváte tištěný zpravodaj? Přihlaste ho do 11. ročníku celostátní soutěže! Kromě titulu „nejlepší obecní nebo městský zpravodaj roku 2021“ můžete zabojovat i v kategorii „nejzajímavější/nejoriginálnější pravidelná rubrika“. Soutěž je otevřena do 31. května 2022.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasednou zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, poté bude zhodnotit obsahovou pestrost, grafickou přehlednost i celkový dojem zpravodaje.

Soutěž vyhlašuje obecně prospěšná společnost Civipolis se spolupráci s Katedrou politologie FF Univerzity Palackého, SMARV, Angelus Aureus a Sdružením místních samospráv. Vítězové budou vyhlášeni 4. července 2022 v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.

Podmínky

  • Zpravodaj vycházel v roce 2021 v tištěné podobě (nelze přihlásit elektronicky vydávaná periodika)
  • Doručení dvou výtisků dvou různých čísel zpravodaje na adresu SMARV, o.p.s., Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko do 31. května 2022
  • Do soutěže se nesmí přihlásit vítězové ročníku 2020