V úterý 22.10. 2019 se na Gruntu Galatík v Těšánkách u Zdounek uskutečnilo setkání starostů z území MAS Hříběcí hory. Na programu byl Článek 20 a změna strategie MAS. Informace o možných úpravách a nových dotačních oblastí předala všem přítomným zástupcům obcí Mgr. Martina Leciánová, manažerka programových rámců IROP a PRV v MAS Hříběcí hory.

Důležitou informací pro všechny bylo, že vybírat jednotlivé oblasti se budou dle jejich zájmu. Proto také proběhlo přeběžné hlasování, jaké oblasti jsou nejvíce žádané. Po informačním bloku následovala diskuze i konkrétní otázky týkající se možných projektů. Protože byla akce nazvaná jako Snídaně pro starosty, bylo nachystáno také občerstvení.

Starostové byli pozváni na Seminář týkající se výsadby stromů, který bude 4.11.2019 opět na Gruntu Galatík v Těšánkách.

Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na příští setkání.