Novinky z oblasti školství a sociálna představí další snídaně pro starosty. Proběhne ve čtvrtek 30. září 2021 od 9 hodin na zámku ve Zborovicích.

Na setkání seznámíme starosty a starostky s posunem ve vyjednávání programového období 2021-2027, zvláštní pozornost budeme tentokrát soustředit na podporu školství a seniorů. V první části se budeme ve stručnosti věnovat neinvestičním projektům MAP II a MAP III, na které navážeme informacemi o čerpání investičních dotací z IROP2 a PRV (resp. SZP). Druhá část setkání se zaměří na sociální oblast. Naše pozvání přijala Ing. Eliška Pifková z MPSV, která přítomným předá informace k projektu seniorské obálky ve Zlínském kraji a možnostem čerpání dotací v novém OP Zaměstnanost+. Následovat bude moderovaná diskuse, ve které budeme diskutovat nad projektovými záměry a potřebami jednotlivých obcí, jež poslouží jako základ pro akční plány k SCLLD21+.

Svou účast (či případnou neúčast) prosím potvrďte na email zuzana.zavadilova@hribecihory.cz do středy 22. září 2021. Děkujeme!