Ve čtvrtek 28. února ukončila MAS sběr žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova. Žadatelé měli možnost předkládat své projekty v 5 oblastech – dvě fiche byly určeny investicím do zemědělských podniků, dvě fiche lesnímu hospodaření, poslední oblast byla vyhrazena pro drobné podnikatele.

V období od 23. ledna do konce února přijala naše MAS celkem 17 projektů, požadovaná výška dotace u nich dosahuje téměř 8 milionů korun.

MAS na vyhlášenou výzvu vyčlenila 5 900 000 korun. Výběr žádostí by měl být ukončen v polovině dubna, úspěšné projekty poté budou žadatelům předány zpět k registraci na RO SZIF.

Seznam přijatých projektů naleznete níže.