Ve čtvrtek 24. května byl ukončen sběr žádostí o dotaci ve druhé výzvě Programu rozvoje venkova. Celková výše alokace pro tuto výzvu činila 9 834 380,- Kč, žadatelé mohli předkládat své projekty nejen na podporu zemědělského podnikání a produkce z farem, ale také na rozvoj drobného podnikání či lesnické infrastruktury. Celkem této možnosti využilo 21 podnikatelů a živnostníků, jenž požádali o podporu překračující 11 milionů korun.

Jednalo se již o druhou vyhlášenou výzvu MAS v rámci Programu rozvoje venkova. V té první přijala MAS 17 žádostí za více než 5 milionů korun. Další výzva bude vyhlášena pravděpodobně začátkem roku 2019.