Informace pro školy a školky, které mají Šablony II – vzhledem k situaci je možné prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu.


ŘO OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2020 změnu výzev č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha a č. 02_18_064 Šablony II – pro hlavní město Praha spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. srpna 2021 na 28. února 2022 a v prodloužení max. délky trvání projektů z 24 na 30 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-sablony-ii.htm?fbclid=IwAR0x1jXOOOgLALPJ_JMbN9H71c–k4Et4GOQfl2wvF_trDOTbxpwtmQ-TV0Změna