V pondělí 15. ledna se konala beseda s Ing. Petrem Gazdíkem na téma komplexních pozemkových úprav a rozvoji obcí. Pan Gazdík přednášel na základě vlastních zkušeností z obce Suchá Loz, kde byl dlouholetým starostou. Setkání se účastnili hlavně starostové obcí a další zájemci. Na závěr proběhla diskuse o úskalí projektu Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji, která se přímo týká některých starostů, kteří na tuto akci přišli a mohli tak Petru Gazdíkovi zprostředkovat konkrétní problémy související s tímto projektem.