Pane Janečku, jak jste se k zemědělství dostal?

Zemědělství mám asi zakódované v genetické informaci, hospodaření na Morkovsku se věnovalo několik generací mých předků z matčiny strany. Já se v zemědělství pohybuji od svých 14 let, kdy začal soukromě hospodařit můj strýc. I proto jsem si následně vybral studium na zemědělských školách. Svoji vlastní farmu jsem zakoupil po návratu ze zahraničí, kde jsem sbíral zkušenosti na německých a švýcarských rodinných farmách. V roce 2004 jsem zakoupil zchátralý a rozkradený zemědělský areál v Pornicích u Morkovic a od roku 2005 jsem ho začal postupně opravovat a zaplňovat hospodářskými zvířaty. Začínal jsem s chovem sportovních koní, ale záhy se začalo s chovem prasat a později i skotu.

Začínal jsem v podstatě od nuly bez pozemků s minimálním kapitálem a v prostředí a době, kdy ostatní zemědělci již měli své podnikání rozběhlé. Proto byly začátky obtížnější a pozvolné. Farmu jsem začal provozovat při zaměstnání. Do dnešního dne pracuji ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby Praha. Kde jsem 18 let vedoucí pokusné stanice v Ivanovicích na Hané. V současnosti ale tuto práci předávám svému nástupci a do budoucna bych se chtěl věnovat již jen naší rodinné farmě a podnikání. Odborné znalosti a zkušenosti z výzkumu uplatňuji i při chodu farmy.

Všechny tyto skutečnosti přispěly k tomu, že se věnujeme především živočišné výrobě, chovu zvířat a všemu co se kolem toho „točí“.

Několik posledních let máme dobrou spolupráci s kolegou, větším soukromým zemědělcem ze sousedství, Ing. Josefem Ježem, který se zabývá pouze rostlinnou výrobou, kdy se vzájemně doplňujeme k oboustranné spokojenosti.

Od roku 2008 na naší již rodinné farmě pracujeme spolu s manželkou Marií. Chodu farmy se účastní již i naše čtyři děti (2-14 let). Bydlíme přímo v areálu farmy, děti tedy s námi prožívají všechny situace chodu farmy. Vychováváme je tak, aby je péče o zvířata a práce v zemědělství bavila. Snažíme se je vést k zodpovědnosti za své povinnosti, ke spolupráci v týmu a aby poznaly hodnotu práce a peněz. Samozřejmě mají čas i na své koníčky (hudební, taneční a jiné), starší se také věnují svým koním a poníkům a mladší drobnému zvířectvu. Doufáme, že jednou některé z nich bude na farmě pokračovat v rodinné tradici a farmu dále rozvíjet, protože farmu budujeme i pro další generace.

Farma Pornice

Co přesně děláte, prosím představte vaši farmu, čím se zabýváte?

Jak jsem již říkal, tak se na naší rodinné farmě zabýváme především živočišnou výrobou a produkcí krmiv pro naše zvířata, také prodejem krmiv.  Obhospodařujeme celkem cca 33 ha. Chováme především prasata a skot. Chováme a ustájujeme koně a jako na každé správné farmě nechybí ani drůbež.

V chovu prasat máme 8–10 prasnic a plemenného kance, prodáváme selata a také vykrmujeme v průběhu roku cca 100 kusů prasat, některá až do váhy 200 kg, prodáváme je především zákazníkům na domácí zabíjačky. Všechna naše prasata jsou chována na podestýlce ze slámy a krmena kvalitním krmivem, které pro ně připravujeme na naší farmě přesně podle toho, co jednotlivé kategorie zvířat potřebují.

Chováme několik dojnic, část mléka zpracováváme pro vlastní potřebu, část prodáváme „přímo ze dvora“ našim stálým zákazníkům, kteří si naše čerstvé mléko sami doma dále zpracovávají.  Případné přebytky mléka a syrovátky jsou zpestřením pro naše malá selátka. Také se zabýváme výkrmen skotu, ve stavu máme 40 – 50ks.  Jalovičky mají rozsáhlou pastvinu a býky chováme na hluboké podestýlce. Vykrmený skot jsme dříve z větší části prodávali především do zahraničí, ale nyní začali místní zpracovatelé (řezníci) oceňovat kvalitu našich zvířat, a proto veškerá produkce končí u českých spotřebitelů.

Chceme, aby se náš kvalitní dobytek neprodával jen do zahraničí a restaurací, ale aby i obyvatelé místních obcí měli i díky nám a naší produkci možnost kvalitních potravin s nízkou uhlíkovou stopou. Proto jsme začali část našeho výkrmového skotu po porážce zpracovávat a prodávat přímo na farmě v naší nové bourárně a zpracovně masa, kterou máme od loňského roku oficiálně schválenou a registrovanou. Díky pravidelným veterinárním kontrolám a stálému veterinární dohledu můžeme garantovat nezávadnost masa i dalších produktů.

U nás na farmě je možno zakoupit na objednání čerstvé hovězí maso a vepřové půlky celé nebo rozbourané (vykostěné). Naše maso je kvalitní, čerstvé a voňavé. V naší malé prodejničce je možno zakoupit čerstvé mléko a vajíčka od našich slepiček pobíhajících volně po farmě. Jsme malá farma, tudíž nemáme velký objem těchto produktů a pokud jsou vyprodané, je to největší odměna za naši každodenní náročnou práci. Naše možnosti nabízet větší množství jsou ale prozatím omezené, je pro nás občas nepříjemné, když musíme zákazníky z kapacitních důvodů odmítat.

Marketing prozatím moc neřešíme, spíše spoléháme na dobré jméno a kvalitu našich produktů. Zákazníci si o nás mezi sebou řeknou, jsou spokojeni s našimi produkty a doporučují je dál.  To je pro nás nejlepší reklama.

Vynikáme v individuálním přístupu a péči o zvířata, kvalitním krmivem, dbáme na welfare našich zvířat, i to se promítá do kvality našich produktů. Zvířata se snažíme chovat co možná nejjednodušeji, přirozeně, klademe důraz na individuální přístup ke každému jednotlivému zvířeti. Máme naprostou kontrolu nad naší veškerou produkcí, kterou nabízíme zákazníkům od narození až po maso a produkty připravené k prodeji. Naší myšlenkou je, aby se co nejvíce zúročila naše práce, kterou jsme do péče o zvířata vložili. Našim cílem je dostat lokální potraviny ke koncovým zákazníkům a být s nimi v přímém kontaktu. Nabízíme pouze produkty, za kterými si stojíme, tyto kvalitní produkty, které sami konzumujeme, nabízíme i koncovým zákazníkům.

Jak vypadá Váš běžný den, resp. běžný den na farmě?

Každý den v zemědělství a se zvířaty je originální, pracujeme s živými tvory, na poli v krásné přírodě, a i když jsou práce naplánované, může se stát cokoli. Právě ta různorodost nás na naší práci baví. Vše se točí především kolem zvířat, o která se musíme každodenně postarat. Aby byla nakrmená a měla vše pro svůj spokojený život, byla zdravá a nám pěkně rostla, prospívala a přinesla nám větší užitek.

Další práce na farmě se pak odvíjí od ročního období. Od dubna do října produkujeme a zajišťujeme krmení pro naše zvířátka (senáže, sena, sláma, obilí). Od října do dubna se zase více věnujeme přípravě kvalitního masa pro naše zákazníky.

A pokud Vás zajímá jaký máme přibližný denní rytmus, tak většinou vstáváme kolem páté hodiny ranní a pracovní den u mě končí někdy kolem deváté večer, při sezónních pracích samozřejmě i později, pak se večer věnuji ještě nějakou hodinku nezbytnému papírování.  Manželka Maruška má na starost ranní a večerní krmení, během dne všechna zvířata kontroluje, přikrmuje. Veškerý svůj čas rozděluje mezi naše děti a naše zvířátka podle jejich aktuální potřeby. Další její pracovní činnosti se mění podle ročních období a množství zvířat v jednotlivých kategoriích.

Vaše vize a plány do budoucna?

V dnešní složité době bude těžké plánovat do budoucna, ale neustále se snažíme zdokonalovat a investovat do rozvoje naší farmy. Podle aktuálních možností určitě plánujeme celkové rozšíření chovu. Také uvažujeme o rozšíření chovu slepic a s tím související založení mobilních kurníků, případně i pořízení vejcomatu.

Překážkami v podnikání se nám ale stává přílišná složitost a plnění všech nařízení, a tedy velká byrokratická zátěž, která je kladena i na tak malou farmu jako jsme my, skoro by zaměstnala úvazek jednoho člověka. Dle mého názoru je zemědělství v české republice jedním z nejvíce hlídaných a kontrolovaných oborů.

Vidíte v regionu nějaká specifika?

Region je na okraji Hané, původně intenzivní zemědělská oblast, ale dle mého názoru se vztah lidí, kteří zde žijí v dnešní době, venkovu a zemědělství odcizuje. Ale na druhou stranu vidíme větší zájem o čerstvé a kvalitní potraviny (překvapivě u všech věkových kategorií). Produkce těchto potravin se ale neobejde bez zemědělské činnosti, což si asi někteří neuvědomují. I z tohoto důvodu umožňujeme dětem z místních školek a škol kontakt se zvířátky, aby si děti mohli zemědělství zažít a vidět kde a jak se zvířata chovají a jak následně potraviny vznikají.

Zapojujete se do místního dění?

V současnosti na tyto aktivity nezbývá moc času, ale působíme v Římskokatolické farnosti Morkovice. Dále také podporujeme místní spolky při pořádaní různých akcí. Doufám, že po plánovaném odchodu ze zaměstnání, mi vybude více času, abych se mohl více zapojit do dění v naší obci a také se věnovat více chovu koní a aktivitám kolem nich.

Proč jste se rozhodl stát členem MAS?

Členem MAS jsme se stali především, proto že nás zaujala myšlenka MAS, a to snaha zlepšovat život v regionu, nacházet nejlepší řešení společných problémů a propojovat všechny ty, kdo tvoří venkovský prostor a místo kde žijeme. Jako místní zemědělci do tohoto venkovského prostoru samozřejmě patříme. Také je pro nás přínosem, že i díky MAS můžeme využít evropské peníze z Programu rozvoje venkova a tím rozvíjet naši farmu.

Jak odpočíváte, co Vás baví?

Zemědělství je práce, která nikdy nekončí, kolem zvířat je to 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, nedá se nic ošidil. Ale alespoň v neděli se snažíme kromě péče o zvířata věnovat více času dětem, širší rodinně, nějakému výletu nebo pouti.  V zimních měsících si z dětmi rádi sedneme k dobré knize, nebo pěknému filmu, a dáme si k tomu některý z našich produktů.

Máte nějaké motto, kterým se ať už v práci, nebo v životě řídíte?

Každý nový den trpělivě a poctivě pracovat hlavou, rukama a celým svým srdcem pro budoucnost a další generace. Udržet rodinnou tradici a chovat se k půdě a zvířatům s úctou, aby se v naší krajině žilo co nejlépe a hospodařilo co nejvíce udržitelně.