Chcete znát průměrnou cenu investic do nakládání s pitnou i odpadní vodou, zásobování elektrickou energií,  plynem, do rozvodů veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň? Odbor regionální politiky MMR a Ústav územního rozvoje vydali publikaci Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury v obcích

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a bude užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.

Webové stránka průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury