K 26. říjnu 2018 bylo Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) schváleno celkem 14 žádostí podaných v průběhu ledna a února na naši MAS. Úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí dotaci takřka 3 miliony korun.

Větší část z balíčku schválených žádostí se zaměřuje na podporu zemědělských činností, mezi projekty tak dominuje nákup zemědělských strojů a technologií. Cílem oblastí Podpora investic v zemědělských podnicích a Podpora zemědělců a produkce z farem, v rámci kterých byly projekty přijaty, je zajištění konkurenceschopné a kvalitní místní produkce.

Uspěly však i projekty nezemědělské. Evropské peníze tak v našem území pomohou například vybavit občerstvovnu, masérský salon či modernizovat stavební firmu. Oblast Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání je otevřena všem drobným fyzickým i právnickým osobám, jež na území MAS Hříběcí hory sídlí či působí.

Žadatelům, jejichž projekty prošly administrativní kontrolou SZIF, bude do konce listopadu zaslán zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, a to včetně návrhu Dohody a aktuální podoby Žádosti o dotaci, prostřednictvím jejich účtu na Portálu farmáře (sekce Nová podání – Odeslané dokumenty ze SZIF).

Více informací se dozvíte z přiloženého pdf (žádosti MAS Hříběcí hory se nachází na str. 22).