Základní škola Morkovice a Základní škola J.V.Šimka v Žitavanech v letech 2017 – 2020 realizovali projekt Erasmus + pod názvem Naše země je krásná. Žáci 5. ročníků měli možnost se zúčastnit výměnného pobytu na Slovensku a recipročně pak u sebe doma přivítat své nové slovenské kamarády. Myšlenka výměnných pobytů mezi školami není nová. Tímto projektem se podařilo navázat na tradici z let osmdesátých.

Žáci měli možnost poznat krásy svého nejbližšího i vzdálenějšího okolí. V projektovém týdnu jsme vyjížděli za poznáním do Kroměříže, Olomouce, do Lešné, do Zlína. Na Slovensku to pak byla Nitra, Bratislava, Žitavany, Topolčianky. Při příležitosti těchto poznávacích výletů vznikaly zajímavé, mezipředmětově laděné pracovní listy, které vám teď nabízíme k volnému využití. Najdete tam i pracovní listy, které se zabývají tématem rozdílů mezi jazykem českým a slovenským, Československem, kulturou obou států.

Pracovní listy si můžete stáhnout na webových stránkách školy zde. (odkazy ke stažení jsou umístěny ve spodní části stránky).

Žáci a učitelé se setkávali také online v eTwinningovém prostředí. ETwinningový projekt si můžete prohlédnout zde