Minulý týden jsme navštívili Obec Cetechovice. Debata s paní starostkou Věrou Pleslovou byla zaměřena na potřeby a možné budoucí projektové záměry obce.

Dozvěděli jsem se, že obec v nejbližších letech plánuje provést bez výkopovou opravu kanalizace, vybudovat startovací byty pro mladé. V místní části zvané „kůt“ chtějí revitalizovat veřejné prostranství, dobudovat příjezdové komunikace k domům a prostory před domy dotvořit květinovými záhony.  Obec se vzhledem ke své poloze často potýká s problémy přívalových dešťů. Plánují, jak vodu usměrnit a zadržet v okolní krajině. Toto je jen užší výčet plánovaných projektových záměrů.

Při návštěvě jsme také navštívili místní zrekonstruovaný kulturní dům zvaný „Na škole“. V tomto roce zde obec s přispěním naší MAS nakoupila nové stoly.        

Při procházce obcí Vás zaujme, kolik se zde nachází malebných dochovaných původních domečků. Jedním z nich je i bývalá místní pekárna. Nad obcí se nachází obnovený sad Třešinky s různými druhy ovoce a vzácnou odrůdou třešně.     

Obec obklopuje malebná krajina Chřibských hor a cetechovského a buchlovského lesa. Turisté se často vydávají na výlet např. na Vlčák či k místním studánkám. Směrem na Litenčice se můžete vydat k místnímu kopci zvaný Chlum. V centru obce se nachází barokní zámek z 18. století, který je v soukromém vlastnictví. V současné době je zchátralý, veřejnosti nepřístupný.