Raději se koupáte v přírodní nádrži než na koupališti? Kromě přírodního biotopu v Honěticích najdete na území Hříběcích hor i nádrž v obci Lubná.

Závlahová retenční nádrž, které místní občané neřeknou jinak než přehrada, má rozlohu 1 ha a délka hráze je 140 m. Nádrž byla vybudována v letech 1965 -1967 na potoku Trňák jako závlahová nádrž pro blízké zemědělské družstvo. Dnes slouží pouze jako nádrž se zásobou vody pro obec a pro provozování sportovního rybolovu. 

V létě přehradu využívají zejména místní děti ke koupání, v zimě můžete na zamrzlé přehradě bruslit.  Poslední rozbory vody ukázaly, že voda v nádrži je velmi kvalitní, bez známky sinic. Své typické zabarvení získala od bahenního dna.  Nádrž spadá do revíru Morava 13 A. Jedná se o mimopstruhový revír, který spravuje Moravský rybářský svaz Kroměříž.  

Ve vodě  je zde nejrozšířenější  kapr, dále candát, štika, amur, perlín, plotice, cejn, lín. Přehrada je domovem i jiných živočišných druhů např. skokan zelený, ropucha zelená, skokan hnědý a rosnička, užovka obojková nebo rak signální a čáp černý. Na březích nádrže kvetou každoročně sasanky hajní, šafrán, kopretiny.

nádrž v Lubné
nádrž v Lubné