MAS Hříběcí hory 1. 12. 2022 pořádá workshop, užitečný pro vyučující v mateřských i základních školách, pro všechny vedoucí dětských skupin a kroužků či zaměstnance knihoven, na téma „Místně zakotvené učení“. Workshop bude mít formu online, a tak se můžete v pohodlí domova dozvědět více o nástrojích směřujících k podpoře sounáležitosti mladé generace s územím, budou zde uvedeny příklady projektových dnů zaměřených na znalosti historie území. Lektorem bude Bc. Ilona Vybíralová z Odboru kultury města Koryčany. Workshop je uspořádán v rámci projektu přeshraniční spolupráce „Kouzlo příběhů“.