Přijměte naše pozvání na další ze série workshopů, které se konají v rámci projektu „Kouzlo příběhů“, tentokrát v termínu 31. 1. 2023 na Kulturním domě ve Zdounkách (v knihovně v I. patře). Tématem setkání bude opět „Rozvoj cestovního ruchu“, tentokrát budou lektory: Bc. Alena Horáková, manažerka destinace Kroměřížsko a Ing. Martin Krčma nezávislý specialista pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Tito dva odborníci se postarají o zajímavý a pestrý program, který bude obsahovat např.: Rozvoj spolupráce v území (minulost, vývoj a budoucnost), význam cestovního ruchu pro menší regiony, fungování řízení cestovního ruchu na národní až oblastní úrovni, marketing cestovního ruchu – příklady z praxe, tvorba společných produktů cestovního ruchu.

Po diskuzi nad probranými tématy a interaktivní částí bude program pokračovat pod vedením Ing. Martina Krčmy, který přednese nestranný pohled ze zahraničí -SWOT analýzu, doporučení a příklady dobré praxe po návštěvě několika expertů v rámci výměnného programu Erasmus. Dále otevře témata jako je obnova a zpřístupnění drobných památkových cílů a jejich význam pro cestovní ruch v Anglii jako příklad dobré praxe pro Hříběcí hory.

Prosím vaše přihlášky pošlete do pátku 27. ledna 2023 na email: veronika.zborilova@hribecihory.cz, počet míst je omezen.