Vážení členové MAS Hříběcí hory, přijměte prosím naše pozvání na podzimní Členskou schůzi, která se bude konat v úterý 15. listopadu v Domu kultury ve Zdounkách. Schůzi zahájíme v 16 hodin úvodním slovem předsedy MAS, dále nás čeká mj. volba členů Rady MAS a předsedy MAS a informace k novému dotačnímu období 2021-2027. Blíže vás také seznámíme s naším projektem Kouzlo příběhů a konceptem komunitní energetiky v Hříběcích horách.

Pokud je to možné, prosíme dostavte se na Členskou schůzi s několikaminutovým předstihem, urychlíte a usnadníte tak prezenci. Děkujeme!