MAS Hříběcí hory si vás dovoluje pozvat na besedu k problematice čistíren odpadních vod, která se uskuteční v úterý 11. září 2018 od 9 hodin v Gruntu Galatík v Těšánkách. Součástí besedy bude zejména představení alternativ k tradičním ČOV, velká část programu bude věnována volné diskuzi se zkušenými projektanty.

Předběžný program:

1. Úvod
2. Informace o fungování filtračních ČOV – výhody a nevýhody
3. Příklady realizací, zkušenosti z provozu  – Lutopecny, Osíčko, realizace v Čechách
4. Diskuze
5. Formulace potřebných společných a individuálních  kroků
6. Závěr

Občerstvení zajištěno.