MAS Hříběcí hory nabízí svou pomoc při přípravách žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám Light. Tento dotační program je určen především pro nízkopříjmové domácnosti, seniory či invalidní důchodce.

Více informací najdete na webu: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ a nebo se můžete přímo obrátit na zaměstnance Místní akční skupiny Hříběcí hory. V současné době především sbíráme kontakty zájemců o dotaci.