Už jen několik poslední týdnů mají zájemci o výměnu starých kotlů na to, aby podali žádost o dotaci v Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Ten končí 31. srpna. Aby mohli lidé o dotaci požádat, musí spadat do tzv. nízkopříjmových skupin (tj. být seniory nebo mít čisté příjmy za rok 2020 maximálně 170 900 Kč na jednoho člena domácnosti) a zároveň topit kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy.

Ve spolupráci s obcemi MAS jsme připravili sérii setkání, na kterých zájemcům zdarma poradíme a pomůžeme s vyplněním žádosti. A kde nás potkáte?

  • Pondělí 1. srpna od 13:00 na OÚ Litenčice
  • Středa 3. srpna od 13:00 na OÚ Pačlavice
  • Pondělí 8. srpna od 13:00 na OÚ Zdounky a v sokolovně Zborovice
  • Úterý 9. srpna od 13:00 na OÚ Morkovice a OÚ Lutopecny
  • Středa 10. srpna od 13:00 na OÚ Věžky a OÚ Šelešovice
  • Čtvrtek 11. srpna od 9:00 v KD Lubná
  • Pátek 12. srpna od 9:00 na OÚ Bařice-Velké Těšany a od 13:00 na OÚ Nová Dědina

Tato setkání navazují na konzultace, které jsme v červenci poskytovali v Koryčanech, Cetechovicích a Ratajích.