V rámci projektu MAP II Kroměříž (Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596), kde vystupuje MAS Hříběcí hory jako partner s finančním příspěvkem, vznikl soubor deseti pohádek na motivy pověstí z okolí Kroměříže.

Osnova:

 1. Švec a trpaslíci (Koryčany)
 2. Lakomý rytíř (Cimburk)
 3. Silák Ctibor (Střílky)
 4. Ukradený kalich (Roštín)
 5. Ztracený zvon (Rataje)
 6. Mokůša z rybníka (Hoštice)
 7. Černý myslivec (Věžky)
 8. Vlk (Věžky – Vlčí doly)
 9. Jak zmizel mlýn (Jarohněvice)
 10. Zlá divoženka (Tetětice)

Nejdříve jsme sbíraly pověsti a příběhy z území MAS Hříběcí hory. Velmi děkujeme obcím i kronikářům, kteří nám poskytli vstupní příběhy z jejich okolí. Následoval výběr deseti přiběhů, které pak ilustrovaly žáci základních (i mateřských) škol na území naší místní akční skupiny.

Zapojené školy:

 1. ZŠ a MŠ Počenice – Tetětice
 2. Základní škola a Mateřská škola Roštín
 3. Základní škola a Mateřská škola Rataje
 4. Základní škola a Mateřská škola Kostelany
 5. Základní škola Zborovice
 6. Základní škola Zdounky

Vzniklou publikaci budeme distribuovat do všech škol z území ORP Kroměříž. Na území MAS Hříběcí hory chceme Pohádky z Hříběcích hor předat všem obecním knihovnám i do domovů pro seniory.

Pohádky ve formátu PDF lze stáhnout na stránkách projektu MAP II Kroměříž. https://www.mapkm.cz/vystupy-pro-pedagogy/