Venkovské tradice, je to naše! Neustále proto hledáme způsoby, jak zvyklosti a venkovskou pospolitost osvěžit, aby byly i nadále součástí našeho života. Začátkem července jsme vyhlásili výzvu na podporu našich spolků a sdružení. S žádostí o příspěvek se do ní mohl přihlásit každý členský spolek MAS, který plánuje od července do listopadu letošního roku uspořádat akci pro veřejnost. Do pátku 16. července, kdy výzva končila, se nám sešlo 10 žádostí. Všechny z nich podpoříme částkou 5 000 Kč.


Na jaké akce se můžete těšit?

  • 3. července – Hodová zábava v kulturním domě v Nítkovicích (SHD Nítkovice)
  • 10. července – Hasičský výlet na hřišti na Kratochvíli v Pačlavicích (SDH Pačlavice)
  • 6. srpna – Letní noc v kulturním domě v Nítkovicích (ČČK Nítkovice)
  • 7. srpna – Zdounecké arkády na zámku ve Zdounkách (Brána, o.p.s.)
  • 13. srpna – Běh do Střílečáku ve Střílkách (SDH Střílky)
  • 28. srpna – Pohádkový Dřínov (TJ Sokol Dřínov)
  • 4. září – Spanilá jízda zahradních malotraktorů v Nové Dědině (SDH Nová Dědina)  
  • 4. září – Branný závod pro děti a mládež v sokolské zahradě ve Zdislavicích (SDH Zdislavice)
  • 18. září – Soutěž ve střelbě na asfaltové holuby na střelnici v Šelešovicích (MS Šelešovice)
  • 16. října – Den stromů na hřišti, popř. v ekostředisku v Divokách (ČSOP Divoky)