Ministerstvu zemědělství se podařilo vyjednat posílení resortního rozpočtu o cca 4,3 mld. Pro PGRLF vláda vyčlenila jednu miliardu, další 3,3 miliardy navíc půjdou do Programu rozvoje venkova. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana by finance měly směřovat zejména malým zemědělcům a k podpoře zvýšení potravinářské soběstačnosti ČR.

Podpora by proto měla být zaměřena na ty sektory a komodity, které jsou nejvíce citlivé – tedy ovoce, zeleninu, chmel, brambory. Na dotaci by však měli dosáhnout nejen výrobci a zpracovatelé z rostlinného odvětví, ale také producenti potravin a sektor živočišné výroby.