V pátek 3. června 2022 proběhlo na zámku ve Zborovicích další ze setkání k SCLLD pro roky 2021-2027. Tentokrát jsme se na něm zaměřili na Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+). Už od července totiž budou MAS moct předkládat tzv. akční plány pro OPZ+. Ty zahrnují popis potřeb území, definují cílové skupiny, plánované aktivity i způsob jejich realizace.

OPZ+ klade důraz na spolupráci v komunitě, v těsné kooperaci s aktéry v území proto na našem akčním plánu pracujeme už od roku 2021. Proběhnuvší setkání například navázalo na četné neformální schůzky se starosty, zástupci sociálních služeb a cílových skupin i dubnovou Členskou schůzi, na které jsme členy a partnery MAS seznámili s postupem příprav a vyjednávání OPZ+. Pokud bude náš akční plán ze strany ministerstva schválen, přinese oblasti Hříběcích hor 15 milionů korun.