Národní sportovní agentura (NSA) vypsala nesoutěžní výzvu Kabina 2021-2025. V rámci ní může každá obec do 3000 obyvatel získat podporu až 800 000 Kč na zbudování či modernizaci/rekonstrukci sportovních zařízení včetně jejich zázemí či na vybudování bezbariérového přístupu na sportoviště. Výzva bude otevřena do konce prázdnin.

Mimo obcí a svazků obcí patří mezi oprávněné žadatele také příspěvkové organizace obcí, spolky splňující podmínky stanovené v § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb. nebo školy. Příspěvek je stanoven na 80 %, přičemž 20% spoluúčast nelze financovat z jiných státních nebo evropských dotací, dofinancovat ji naopak lze z dotace krajské. Pozor, ve výzvě je možné podat více žádostí, platí však, že výška podpory pro území jedné obce nepřesáhne 800 000 Kč.

Podrobnosti najdete na stránkách Národní sportovní agentury.