V úterý 30. března se naše MAS zúčastnila jednání valné hromady Národní sítě místních akčních skupin (NS MAS). Na ní nám členové expertních týmů NS MAS představili novinky a pokroky ve vyjednávání operačních programů, do kterých se budou moci místní akční skupiny v období 2021-2027 zapojit.

Na jednání bylo potvrzeno prodloužení stávajícího PRV o 2 roky. Tzv. přechodné období bude fungovat v letech 2022 a 2023; žadatelé v něm budou své žádosti podávat jako doposud. Prvních výzev v rámci nové Společné zemědělské politiky bychom se tak měli dočkat nejdříve v roce 2024.

Velký pokrok ve vyjednávání zaznamenalo OPZ+, kde se expertům z NS MAS podařilo vyjednat navýšení alokace pro místní akční skupiny o více než 200 mil. Kč. Zapojit se tak budou moci všechny MAS, které o OPZ+ projeví zájem. Naše MAS bude i nadále pokračovat v projektu „komunitní sestry“, směřování dalších projektů je momentálně předmětem jednání s partnery MAS. První výzvy by měly být vyhlášeny ve druhé polovině roku 2022.

Příjemnou zprávou pro všechny budoucí žadatele v IROP je navýšení míry podpory, oproti původně navrhovaným 85 % se nyní počítá s 95% dotací. První výzvy očekáváme v prvním kvartále 2022.

Naopak výrazně méně peněz připadne v období 2021-2027 do OPJAK (dříve OPVVV). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude sice i nadále podporovat šablony, MAP III. a MAP IV., značně omezený rozpočet však pravděpodobně neumožní jejich dosavadní rozsah.

Neotřele se k čerpání dotací přes MAS staví OPTAK a OPŽP+. Na rozdíl od ostatních operačních programů, které každé MAS přidělí vlastní „hromádku“ peněz, kterou pak MAS rozdělují mezi své žadatele, OPTAK i OPŽP předpokládají společnou alokaci pro všechny MAS. Projekty by si tak konkurovaly napříč celou republikou. Postup hodnocení ani jeho kritéria zatím nejsou známa.

Souhrn informací k období 2021-2027 najdete na našich stránkách pod odkazem SCLLD21+ → Možnosti podpory 21+, aktualizované údaje jsou v něm zvýrazněny vínově červenou barvou. Chcete-li se k jednotlivým programům dozvědět ještě více, neváhejte se na nás obrátit.