Ve středu 25. května 2022 vyhlásilo Ministerstvo školství výzvu pro podávání tzv. zjednodušených projektů šablon. Ty jsou určeny pro MŠ, ZUŠ, ZŠ a jejich školní družiny a kluby. Celkem si mezi sebe rozdělí 9 miliard. Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a všeobecné zlepšení jeho kvality. Otevřena je od 25. května 2022 do 28. dubna 2023.

Peníze z evropských fondů půjdou například na posílení podpůrných pedagogických pozic, jako jsou školní asistenti či speciální a sociální pedagogové, na vzdělávání pedagogů, vzájemné sdílení zkušeností, mezioborovou spolupráci i zavádění inovativních metod výuky. Zaměřují se i na pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem, za ně se považují i děti ukrajinských běženců, které mohou být ze šablon rovněž podpořeny. Novinkou je např. pozice dvojjazyčného asistenta.

Šablony patří mezi klíčové výzvy v oblasti regionálního školství. V minulosti je využilo přes 75 % všech škol. Spolufinancování u nich není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen. Maximální výška dotace je stanovena jako součet 300 000 Kč + 3 000 Kč za každého žáka.