Stejně jako každý rok i letos musí lidé, kteří získali dotaci z PRV, odevzdat monitorovací zprávu. Povinnost je třeba splnit do 31. července.

Zpráva se vyplňuje u všech proplacených žádostí (týká se i těch, které budou proplaceny do 31. 7. 2021) a ve stručnosti shrnuje přínosy projektu a finanční situaci žadatele. Připomínáme, že údaje se vyplňují každý rok po dobu 5 let od proplacení dotace na účet a odesílají se elektronicky přes Portál farmáře. Pokud monitoring nevyplníte, Státní zemědělský intervenční fond vás upozorní a vyzve k doplnění, MAS monitorovací zprávy nekontroluje, není proto třeba je posílat k podpisu.

Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce Nová podání → Žádosti PRV – projektová opatření → Další přílohy k žádostem → Monitorovací list. Na stejném místě najdete i pokyny k jejímu vyplnění. Podrobné instrukce si můžete stáhnout i u nás na webu níže nebo se na nás přímo obrátit. Budete-li mít po ruce své daňové přiznání, vyplnění by nemělo zabrat déle než 10 minut.