Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v pondělí 12. října výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021. Program se soustředí na obce do 3 000 obyvatel a klade si za cíl zlepšit kvalitu života jejich obyvatel a zvýšit atraktivitu obecního prostoru. Žádosti budou přijímány do 21. prosince do 12:00, dotace bude poskytována až do výše 80 %.  

Finanční pomoc bude směřována do sedmi oblastí, konkrétně se jedná o:
– podporu obnovy místních komunikací
– podporu obnovy sportovní infrastruktury
– podporu obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
– rekonstrukci a přestavbu veřejných budov
– podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
– podporu dostupnosti služeb
– podporu venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podrobnější informace naleznete na www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova.