Ministerstvo zemědělství (MZe) podpoří další investice do obnovy a stavby rybníků, zemědělských závlah, vodovodů a kanalizací nebo úpravy drobných vodních toků. Obcím a vodohospodářským společnostem umožní ještě letos čerpat další peníze na boj se suchem.

Celkem na dotační programy, které pomáhají snižovat negativní dopady sucha, vyčlení MZe do konce roku 500 milionů. Dlouhodobou podporu bude mít zejména budování veřejných vodovodů a kanalizací v menších obcích a obnova rybníků či vodních nádrží. Ty budou mít za úkol zvýšit v obcích zásoby užitkové vody a přispět k zadržování vláhy v krajině.

Na vodohospodářská opatření letos ministerstvo vynaložilo zhruba dvě miliardy, dohromady chce přes města a obce do roku 2024 proinvestovat 4,8 miliardy korun.