AKTUALIZACE příjem žádostí byl z důvodu vyčerpání alokace ukončen

Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Díky němu si žadatelé v příštím roce rozdělí 60 milionů korun.

Dotace z prostředků MZe může být maximálně 70 %. Jednotliví zájemci budou moci dostat až 300 000 Kč na projekt, spodní hranice podpory je stanovena na 15 000 Kč. Příjem žádostí proběhne elektronicky od 1. února od 8:00 do 18. února 2022 nebo do vyčerpání alokace. Peníze bude možné čerpat například na údržbu či obnovu kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, venkovních soch, hřbitovů a hřbitovních zdí a mohou je využít obce, spolky, nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti a vlastníci staveb či pozemků.

Aktuální zásady pro poskytování dotací v tomto programu najdete na stránkách MZe.