do pátku 30. října 2020 přijímá Ministerstvo kultury ČR žádosti na podporu kulturních akcí, které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast. Žadatelé z řad církví, náboženských společností či spolků mohou požádat o dotaci např. na koncerty, výstavy, setkání na poutních místech atd.

Dotace je poskytována na přímé neinvestiční náklady spojené s projektem a dále na propagaci v médiích a na billboardech. Na úhradu nepřímých, režijních nákladů (nákup kancelářských potřeb, poštovné, telefony, služby související s realizací projektu a další) může být použito max. 10 %. Vzhledem k omezeným financím budou preferovány akce spojené s významnými výročími a projekty s nadregionálním a celostátním dopadem. Akce se musí uskutečnit v roce 2021.

Podrobné informace naleznete na https://www.mkcr.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-do-konkurzu-na-podporu-vyznamnych-kulturnich-aktivit-s-nabozenskou-tematikou-pro-cirkve-a-nabozenske-spolecnosti-a-pro-spolky-v-roce-2021-2411.html.