Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin.

Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů, podporovány proto budou výhradně investice do zemědělských a potravinářských podniků. Oproti klasickým kolům dochází ke zjednodušení výběru projektů a zkrácení administrativních lhůt s cílem zajistit co nejrychlejší dostupnost financí. Celkem je pro žadatele připraveno 3,4 mld. Kč.


Hlavní změny Pravidel platné pro 10. kolo:
– výdaje jsou způsobilé již od 12. března 2020
– stavební povolení a dokumentace k výběrovému řízení se bude předkládat až při Žádosti o platbu
– limit pro finanční zdraví byl zvýšen na 2 000 000 Kč
– po podpisu Dohody je možné požádat o proplacení zálohy, a to až do výše 50 %
– v rámci operace 4.1.1 budou podporovány: prasata, drůbež (kromě klecového chovu), ovce, kozy, ovoce, zelenina včetně brambor, chmel a vinná réva
– podporována bude i výstavba či rekonstrukce retenčních nádrží, auta pro rozvoz potravin a krmiv a investice související s tvorbou eshopů a internetových stránek