Zajímavé dotační tituly pro obce do 3000 obyvatel vypsalo v polovině března Ministerstvo financí. O 90% dotaci mohou požádat do 18. dubna 2021 v rámci dvou programů:


Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Výzva č.9 je určena na opravu či modernizaci objektů a bytů sloužících k nájemnímu bydlení, dále na přístavbu, přestavbu, nástavbu či vestavbu bytů i na výkup nemovitostí vhodných pro nájemní bydlení a jejich případnou rekonstrukci. Dotace musí být vyčerpána do konce roku 2021, v rámci hodnocení žádostí tak bude rozhodovat zejména připravenost projektu.

  • dotace min. 600 000 Kč, max. 10 000 000 Kč
  • podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít, činí max. 80 m2
  • objekt či byt musí být ve vlastnictví obce
  • do nákladů lze započítat vše, co je uvnitř (např. okna, dveře, vestavěná kuchyňská linka, vana, sprchový kout, WC, dále také balkon či vnitřní přípojky rozvodů)

Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství

Příjem žádostí běží také u 8. výzvy, jež podporuje regionální školství. Dotaci lze využít na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizaci či rekonstrukci, zafinancovat lze také výstavbu zvyšující současnou kapacitu. Dotace musí být vyčerpána do konce roku 2021, v rámci hodnocení žádostí tak bude i zde rozhodovat zejména připravenost projektu.

  • dotace min. 600 000 Kč, max. 20 000 000 Kč
  • nelze podpořit venkovní hřiště a sportoviště
  • mezi oprávněné žadatele se řadí obce, které jsou zřizovatelem MŠ/ZŠ a vlastní dotací dotčený majetek