Ekologické poradenství bude fungovat každý poslední čtvrtek v měsíci od 8 do 13 hodin. Najdete ho v kanceláři MAS na zámečku ve Zborovicích (Hlavní 56, Zborovice). Zdarma vám poradí náš odborník na životní prostředí Bc. Jakub Hrubý.

Tématy poradny budou problémy týkající se životního prostředí na území MAS. Ať už půjde o krajinné úpravy, zadržování vody, nakládání s odpady nebo komunitní energetiku a obnovitelné zdroje, budete mít možnost prodiskutovat vaše konkrétní záměry nebo si nechat nastínit možná řešení a získat kontakty na specialisty, kteří vám pomohou dále. Zároveň se můžete dozvědět o nadcházejících dotačních a grantových zdrojích, které vám mohou pomoci projekty zrealizovat.

Zpětnou vazbou pro nás bude získání přehledu potřeb regionu, na jehož základě se vytvoříme strategii vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji území Hříběcích hor. Zároveň půjde o příležitost k mapování zájmu členů MAS o jednotlivé okruhy v rámci životního prostředí.

Proč to děláme?

Ti z vás, jejichž práce je pevně spjata s krajinou, ale i ti, kteří pečují o fungování obcí a jednotlivých prvků jejich infrastruktury si velmi dobře uvědomují měnící se přírodní podmínky jak v naší zemi, tak v celé Evropě. Tento fenomén je celosvětový, bavíme se o něm jako o klimatických změnách a pro naše území má charakteristické rysy. Posouváním hranice mezi oceánským a kontinentálním klimatem směrem k Atlantiku je moravská a postupně i česká část republiky stále více vystavována extrémním podobám suchých období a srážek. Vzhledem k vývoji podoby krajiny posledních 80 let se ztratila její schopnost projevům těchto extrémů čelit.

Technicky agroprůmyslově využívané plochy by mohly sloužit jako případy špatné praxe hospodaření s vodou. Voda nejenže postupně chybí čím dál více, ale v případě náhlých přívalových dešťů dokáže demolovat katastry obcí i jejich stavební prvky.

Naléhavost úprav krajiny a jejího designu je zcela zřejmá a vzhledem k času, který např. každý strom potřebuje k růstu je opravdu důležité začít jednat. Výhodou je skutečnost, že tak můžeme řešit více problémů současně, ať už jde o půdu, vodu, ovzduší, zdraví nebo třeba stav silnic a cest. Životní prostředí ale potřebuje změnu našeho přístupu i jinde než ve volné krajině. Potřebujeme nutně zlepšit stav vody ve vodních tocích, musíme zefektivnit využívání energií v jakékoliv podobě a také omezit produkci odpadu. Zároveň s lidskými potřebami totiž naštěstí vzrůstá i schopnost technologií a naše znalosti, jak je používat. Pokud zvolíme správný směr, můžeme se začít vracet do stavu, kdy budeme přírodu využívat jako její součást a ne s ní bojovat a škodit tak sami sobě.