Místní akční skupina Hříběcí hory má nového předsedu. Stal se jím starosta Aleš Bosák, resp. obec Věžky, která ve funkci střídá Petra Galatíka. Ten vedení MAS opouští po 12 letech.

Svůj úmysl neobhajovat pozici předsedy ani mandát v Radě MAS oznámil Petr Galatík členům na členské schůzi. Na uvolněné místo v Radě byli následně navrženi dva zástupci zájmové skupiny „Spolky“, která v Radě doposud chyběla. Členové tak mohli volit mezi spolkem Czech National Trust, zastoupeným Martinem Krčmou, a Okrašlovacím spolkem v Nítkovicích, který reprezentuje Ivana Skácelová. Post nakonec získal Czech National Trust. Pozici místopředsedy MAS obhájila obec Kostelany zastoupená Janem Petříkem.

FO/POPověřená osobaZájmová skupina
Jiří BabušníkJiří BabušníkZemědělci
Czech National TrustMartin KrčmaSpolky
Lenka Indrová HouserováLenka Indrová HouserováŽivý venkov
Richard PodstatzkýRichard PodstatzkýPodnikatelé
obec KostelanyJan PetříkRozvoj obcí
obec RatajeMarek ZezulaRozvoj obcí
obec VěžkyAleš BosákRozvoj obcí

Rada MAS je rozhodovací orgán místní akční skupiny, mezi její pravomoci patří např. jmenování a odvolání vedoucího manažera MAS, sestavování a schvalování rozpočtu kanceláře MAS nebo schvalování výzev a kritérií pro hodnocení projektů. Rada má 7 členů volených na 3 roky.