Zlínský kraj bude znovu rozdělovat kotlíkové dotace. O jejich přidělení tentokrát nebude rozhodovat rychlost, ale vyplnění tzv. předžádosti – jednoduchého dotazníku, pomocí kterého kraj zjišťuje, jaký je o dotace zájem. Sběr předžádostí potrvá od 11. října 2021 do 31. prosince 2021. „Ostré“ žádosti by měl kraj začít sbírat v prvním čtvrtletí příštího roku.

V rámci kotlíkových dotací na rok 2022 kraj podpoří výměnu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy v rodinných a bytových domech a nově i v rekreačních objektech. Dotace se zaměřují na nízkopříjmové domácnosti*, tedy domácnosti, které měly v roce 2020 na jednoho člena průměrný čistý příjem maximálně 170 900 Kč (tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjem nemusí prokazovat domácnosti tvořené výhradně seniory či lidmi pobírajícími invalidní důchod 3. stupně, studenti denního studia do 26 let ani lidé, kteří od 1. ledna 2020 do doby předložení žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobírali celou dobu). Těmto žadatelům pokryje nová kotlíková dotace až 95 % nákladů. Celková výše podpory se pak bude odvozovat od typu pořízeného kotle:

  • kotel na biomasu s automatickým či ručním přikládáním max. 130 000 Kč,
  • tepelné čerpadlo max. 130 000 Kč, 
  • plynový kondenzační kotel max. 100 000 Kč;
  • součástí výdajů, na které bude dotace poskytována, mohou být i stavební práce a služby spojené s realizací kotle a s úpravou komína a topení, dále zkoušky a testy související s uvedením do provozu či projektová dokumentace

>>Elektronickou předžádost Zlínského kraje vyplníte zde<< Pokud si nejste jisti, zda můžete o dotaci požádat, nevíte si s vyplněním předžádosti rady nebo máte další doplňující otázky, obráťte se na kotliky@kr-zlinsky.cz, „kotlíkovou hotlinku“ 577 043 411 nebo přímo na nás. Rádi vám zdarma poradíme a s vyplněním pomůžeme.

* Domácnosti s příjmy vyššími než 170 900 Kč na osobu a rok si mohou o výměnu starého kotle požádat v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, a to s dotací až 50 %.