Integrovaný regionální operační program (IROP) je z pohledu obcí jeden z nejdůležitějších dotačních programů. Pomáhá jim totiž s investicemi do dopravní infrastruktury, vzdělávání, kultury a mnohých dalších oblastí, na které hodlá ministerstvo mezi lety 2021-2027 poskytnout 117 miliard korun.

Období 2021-2027 se bude v řadě ohledů lišit od toho předcházejícího. Novinkou je například vyhlašování průběžných výzev (žádost nebude soutěžit s ostatními, ale jakmile splní daná kritéria a podmínky, bude doporučena k podpoře) nebo zavedení zjednodušených metod vykazování u nepřímých nákladů (až 7 % z celkových způsobilých výdajů bude proplaceno bez kontroly dokladů). Nově budou moci žadatelé požádat o dotaci i na úpravu veřejných prostranství, e-government nebo cestovní ruch.

Aby se žadatelé v novinkách a výzvách neztratili, připravilo pro ně Centrum pro regionální rozvoj (CRR) konzultační servis, který mohou před podáním žádosti bezplatně využít. Služba je dostupná na adrese ks.crr.cz a pro řešení konkrétních dotazů je třeba se nejprve registrovat. Na stejné adrese je pak k dispozici také přehled nejčastěji kladených otázek a odpovědí (FAQ), který je dostupný i nepřihlášeným uživatelům.

  • Konzultační servis CRR: ks.crr.cz (pozor, pokud máte dotaz k již zaregistrované žádosti, kontaktujte svého manažera projektu prostřednictvím depeše)
  • Technické problémy s konzultačním servisem: helpks@crr.cz
  • Technické problémy s ISKP při vyplňování žádosti: katerina.prochazkova@crr.cz

Všechny informace ohledně podporovaných oblastí a harmonogram výzev naleznete na webu IROP 2021-2027. Výzvy MAS budou vyhlášeny nejdříve v roce 2023.