V úterý 7. září bylo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti koncepční části strategie MAS Hříběcí hory na období 2021–2027. Naše strategie vyhověla všem požadavkům bez připomínek a byla ministerstvem schválena. MAS Hříběcí hory se tak zařadila po bok dalších 99 místních akčních skupin, které již prošly hodnocením s kladným výsledkem (k 10. září bylo odsouhlaseno 100 ze 180 podaných žádostí).

Práce na nové strategii však ještě není u konce. Koncepční část představovala pouze první krok, navazovat na ni budou tzv. akční plány jednotlivých operačních programů. Právě na jejich přípravě nyní začínáme usilovně pracovat, abychom vám i v následujících letech mohli s vašimi nápady pomáhat finančně a vyhlašovat výzvy pro předkládání žádostí o dotaci.

Akční plány bychom rádi sestavili do poloviny příštího roku. Pokud tedy plánujete realizaci vlastního projektu (nákup vybavení či techniky, stavební úpravy, založení podnikání, pořádání akcí, rozvoj komunitní práce apod.), dejte nám o svých záměrech vědět prostřednictvím formuláře projektových záměrů. Výrazně tak zvýšíte šanci, že váš projekt bude v budoucnu podpořen z fondů EU.

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě nové strategie podíleli, a těšíme se na další spolupráci při tvorbě akčních plánů!