Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se konalo jednání členské chůze MAS, kterého se zúčastnilo 40 členů a další zájemci, kteří působí v regionu a zajímá je naše činnost. Projednali jsme body nezbytné pro fungování MAS, poté jsme představili aktuální výzvy a dotační možnosti, které mohou vést k rozvoji regionu, mluvili jsme o evropsky významném barokním hřbitovu ve Střílkách, problémech projektu Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji, o projektech ve kterých je MAS zapojena atd. Po skončení schůze jsme konzultovali konkrétní projekty a žádosti.