Dne 14. března 2022 se pod hlavičkou projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, uskutečnilo na Základní škole Střílky „Inspirativní odpoledne“.

Na zajímavé setkání plné inspirace, především z oblasti ICT se zúčastnilo přes 50 zástupců z patnácti základních škol, a to nejen z ORP Kroměříž. Hlavním tématem byla výuka dle nového RVP a také ICT technologie a jejich používání ve výuce.

Po úvodní prohlídce školy následovaly workshopy, kde děti prakticky předváděly využití robotů, pomůcky PASCO, interaktivní učebnice od nakladatelství Fraus či práci s fotoaparáty a programy na úpravy fotografií.

V druhé části setkání vystoupil pan Ing. Jaromír Světlík, krajský ICT metodik SYPO. Ten informoval především o financích, které školy mohou čerpat z Národního plánu obnovy.

Bylo to velmi inspirativní odpoledne plné zajímavých informací a tipů. Děkujeme paní ředitelce, Mgr. Martině Raiserové, kolektivu pedagogů a dětem, za perfektně připravenou akci.

Podrobnější článek vyšel také na ZKOLA.CZ https://www.zkola.cz/inspirativni-odpoledne-s-novou-informatikou-na-zs-strilky/.